Naše spolupráce s Jazykovou školou Sentia spol. s r.o. trvá již od roku 2008. Jejich služby využíváme v oblasti jazykového vzdělávání našich zaměstnanců.

Jazyková škola Sentia nám k výuce našich zaměstnanců poskytuje lektory jak domácí, tak rodilé mluvčí, což znamená významný posun jazykové úrovně našich zaměstnanců. Spolupráci s lektory Jazykové školy hodnotíme velmi pozitivně, výuka probíhá dle stanovených cílů, atmosféra v kurzech je velice přátelská.

Cooperation with the Sentia Language School Management is very smooth, we appreciate their ability to respond flexibly to any questions, requests, changes in terms, etc.

We plan to continue our cooperation in the future,

Regards
Mgr. Renata Soukupová, MBA
Human Resources Director