154       2 635 470
3 256
Počet našich lektorů          Odučených minut v roce 2018 Průměrný roční počet vypitých kafíček

Kdo jsme?

SENTIA spol. s r.o. je česká soukromá jazyková škola, která již od roku 1997 realizuje komplexní výukové programy pro firmy i veřejnost. Programy jsou sestavovány na míru dle konkrétních požadavků zákazníka. Jsme certifikovaným členem Asociace jazykových škol a agentur – AJŠA.

Co děláme?

Soustředíme se na výuku ve FIRMÁCH A SPOLEČNOSTECH. Dále se specializujeme na INDIVIDUÁLNÍ KURZY mimo či v sídle naší jazykové školy. Zde také probíhají otevřené kurzy pro veřejnost.
Učíme angličtinu, francouzštinu, němčinu, ruštinu, češtinu pro cizince a další jazyky. Spolu s našimi partnery jsme schopni výuku zabezpečit v jakémkoliv regionu ČR.

Jsme certifikovaným členem Asociace jazykových škol

AJŠ Asociace jazykových škol je profesní sdružení, které si zakládá na kvalitě.
Posláním AJŠ je zdokonalovat jazykové vzdělávání v regionech České republiky, rozvíjet činnost a profesní prestiž svých členů. Jazykové školy sdružené v AJŠ zastávající společné principy kvality popsané v Kodexu kvality, který zaručuje vysoký standard služeb, které školy a agentury dodávají svým zákazníkům.

Asociace zároveň hájí hospodářské a profesní zájmy členských škol a agentur a navazuje spolupráci s národními i mezinárodními profesními asociacemi, akademickými a vzdělávacími subjekty a dalšími organizacemi v otázce rozvoje jazykového vzdělávání. AJŠ se dále podílí na vzdělávacích programech a projektech EU a zprostředkovává poradenské služby pro své členy.

AJŠ dnes sdružuje jazykové školy a společností z navazujících oborů ze všech regionů ČR a je tak největší asociací jazykových škol v ČR. Jejich konsolidovaný roční obrat v roce 2009 činil asi 1,3 miliardy Kč.

Více na www.asociacejs.cz

ETICKÝ KODEX (PDF, 2 MB)
KODEX KVALITY (PDF, 2 MB)
 DOKLAD ČLENSTVÍ (PDF, 463,1 Kb)