Jazyková škola Sentia

Jazyková škola Sentia Praha

Mystické znaky na počátku angličtiny

Odkryjme tajemství keltského odkazu na anglický jazyk

Angličtina je jedním z nejrozšířenějších a nejvlivnějších jazyků na světě. Je to jazyk, který v sobě spojuje různé kulturní a historické vlivy, které ovlivnily jeho vývoj a rozmanitost. V tomto článku se zaměříme na jeden z nejstarších a nejzajímavějších vlivů na anglický jazyk, a to na vliv keltského národa. Národa, který zde zanechal nejen jazykové poklady, ale také příběhy plné tajemství a odkazů.

Ogam – keltský dar světu

Písmo Ogam, tajemný jazyk skrytý v textu, nebylo jen nástrojem zápisu nebo esteticky zajímavým prvkem. Skrývalo v sobě tajemství, které mohlo být využíváno k ukrytí tajemství nebo k taktickým vojenským komunikacím. Jeho jedinečná struktura, kombinující rýhy a tečky, přidávala do jazyka další rozměr a záhadnost. Rýhy mohly být vedeny podél, nad, pod nebo přes střední čáru, která sloužila jako základ. Tečky sloužily jako diakritická znaménka, která měnila výslovnost rýh.

Ogam není pouze písmo, ale klíč k rozluštění tajemství keltského světa. Jeho znaky nám vyprávějí příběh nejen o jazyce, ale i o víře, válkách a spojení s přírodou.

Keltské jazyky – prvotní vliv na vznik angličtiny

Vliv Keltů na anglický jazyk je poněkud složitý, protože keltština, kterou Keltové původně mluvili, se stala pouze jedním z mnoha jazyků, které formovaly angličtinu. Přesto existuje několik způsobů, jak Keltové mohli ovlivnit jazyk v oblasti dnešní Anglie a to především v názvosloví a geografii. Příkladem může být název řeky Thames (tamisa), který má kořeny v Keltštině. Dále názvy hor a sídel, které se často zachovaly dodnes. Například, slovo London (Londýn) pochází z keltského slova Londinion, což znamená pevnost na břehu řeky.

Keltové byli důležitou součástí kultury Britských ostrovů před příchodem Římanů, a jejich zvyky, tradice a umění mohly zanechat některé stopy ve vyprávění, což se později mohlo projevit v anglickém jazyce. Například, keltské mýty a legendy, jako je Artušova legenda, byly převzaty a přizpůsobeny anglosaskými a normanskými spisovateli, kteří je zapsali v angličtině. Keltské symboly a motivy, jako je trojlístek, harfa nebo kříž, se staly součástí anglické identity a kultury.


Příklady slov a výslovností:

Slovo bog (bažina) se vyslovuje s dlouhým o, jako ve slově go.
Slovo crag (skalisko) se vyslovuje s krátkým a, jako v slově cat.
Slovo coomb (údolí) se vyslovuje s dlouhým u, jako v slově moon.

 

V tomto článku jsme se podívali na vliv Keltů na anglický jazyk, který byl jeden z nejstarších a nejzajímavějších. V dalším článku se podíváme na vliv Římanů, kteří přinesli na Britské ostrovy latinu a další kulturní prvky. Doufáme, že se vám tento článek líbil a že jste se něco nového naučili. Pokud máte nějaké dotazy nebo komentáře, neváhejte nám napsat. Děkujeme za vaši pozornost.

Odebírejte novinky a další články

Příchod Římské říše – jazyková (r)evoluce

Keltové a jejich ranný vliv na anglický jazyk