Jazyková škola Sentia

Jazyková škola Sentia Praha

Římská jazyková (r)evoluce

Římské říše

Příchod Římské říše na britské ostrovy

V dnešním článku se podíváme do doby, kdy se začali starověké Říše proplétat s kulturou britské krajiny. Do doby, která zanechala nesmazatelný otisk na britských ostrovech a základu angličitny.

Vylodění římanů na briských ostovech

Když se v roce 43 n. l. římské legie vylodily na britských březích, započala jedna z nejzajímavějších kapitol vývoje angličtiny a tváře těchto ostrovů. Historie nám vypráví o expedici, která měla za cíl ustanovit římskou vládu, ale co se skrývá za tímto oficiálním názvem? Jaké byly první reakce místních kmenů, když se na obzoru objevily římské lodě? Tato klíčová událost ustanovila nejen římský vliv, ale také vytvořila napínavé drama o setkání dvou odlišných světů.

Latinský vliv aneb jazyková evoluce

Římané, přinášející s sebou latinu, ovlivnili nejen politický a sociální život, ale především jazyk, jak ho známe dnes. Latinština se stala úředním jazykem vzdělaných, ovlivňující slovní zásobu a gramatiku. Tento jazykový vliv se postupně mísil s původními keltskými dialekty, přičemž vznikala nová forma komunikace, která bude později známá jako angličtina.

Římané nepřinesli jen jazykové vlivy. Jejich disciplína a organizace se projevila při budování architektury. Římská místa a pojmenování se začala mísit s původními keltskými, vytvářejíc tak unikátní kombinaci nových názvů. Příkladem římských a keltských vlivů na názvy měst může být „Londinium“, což je římské pojmenování dnešního Londýna.

Příběh písma a literární tradice

Římané přinesli na britské břehy nejen svoji abecedu, ale i grafickou kreativitu, která ovlivnila místní spisy a kroniky. Jednoduchost a systematický charakter latinské abecedy umožnily místním autorům a kronikářům nové formy vyjádření a zároveň podnítily kreativní experimentaci s psaním. Kombinace římské disciplíny a místních pověstí vytvořila unikátní literární historii.

Školy, inspirované římským vzdělávacím systémem, se staly centry, kde se přenášely znalosti, literární techniky a psaní. To obohatilo nejen intelektuální sféru, ale také základy pro vývoj gramatiky a lexiky anglického jazyka.

Zanechaný trvalý vliv spočívá v proměně psaného vyjádření, které se stalo důležitou součástí vývoje anglického jazyka. Psaní se stalo nástrojem pro uchovávání historie, šíření myšlenek a formování identity, což lze považovat za jedno z neocenitelných dědictví přinesených Římany na britské ostrovy.

Příklady slov:
  • Street (Ulice): Pochází z latinského slova „strata“, což označovalo dlažděnou cestu nebo ulici. Toto slovo mohlo ovlivnit keltské názvy cest.
  • Port (Přístav): Pochází z latinského slova „portus“. Římské přístavy v Británii mohly mít vliv na názvy míst.
  • Chester nebo Caster (Město): Přípona „chester“ nebo „caster“ pochází z latinského slova „castrum“, což znamená vojenský tábor. Některá města založená Římany v Británii mohla nést tuto příponu.
  • Camp (Tábor): Toto slovo pochází z latinského „campus“. Může být spojeno s vojenskými tábory zřízenými Římany.
  • Colony (Kolonie): Přímo odvozeno z latinského „colonia“. Římské kolonie v Británii mohly ovlivnit toto slovo.
  • Mile (Míle): Pochází z latinského „milia passuum“, což znamená tisíc kroků. Římské silnice v Británii byly měřeny pomocí mil a mohly ovlivnit toto měření v anglickém jazyce.

 

Odebírejte novinky a další články

Příchod Římské říše – jazyková (r)evoluce

Keltové a jejich ranný vliv na anglický jazyk