Jazyková škola Sentia

Jazyková škola Sentia Praha

Co vybrat... Individuální nebo skupinový kurz?

Individuální lekce × Skupinové kurzy

V dnešní době se stále více lidí rozhoduje pro studium jazyků, ať už z profesního hlediska, cestování či osobního rozvoje. Při výběru vhodného způsobu výuky se často setkáváme s otázkou: individuální nebo skupinová výuka? Obě tyto formy výuky mají své klady a zápory, a je důležité zvážit, která bude lépe vyhovovat vašim potřebám a preferencím.

Individuální výuka:

Jednou z hlavních výhod individuální výuky je možnost plného zaměření se na potřeby a tempo konkrétního studenta. Tato forma výuky poskytuje prostor pro osobní interakci s lektorem a individuální přístup ke všem aspektům jazyka. Studenti mají možnost se soustředit na témata, která je zajímají, a pracovat na svých slabých stránkách.

Další výhodou individuální výuky je flexibilita. Studenti si mohou sami určovat časy a místa výuky a přizpůsobit si ji svému pracovnímu či osobnímu rozvrhu. To je zvláště výhodné pro ty, kteří mají nestandardní pracovní dobu nebo cestují často.

Hlavní výhody:

 • Flexibilita a individualizace: Jedním z hlavních benefitů individuální výuky je možnost plného přizpůsobení výuky potřebám a preferencím studenta. Lekce jsou plně zaměřeny na konkrétní učební obsah a tempo, což umožňuje rychlejší pokrok a efektivní učení.

 • Maximální pozornost: V individuální výuce se studenti těší maximální pozornosti učitele, což umožňuje rychlejší identifikaci a řešení individuálních potíží nebo nedostatků v jazykových dovednostech.

 • Flexibilita času a místa: Individuální výuka umožňuje studentům flexibilitu v nastavení času a místa výuky. To je ideální pro ty, kteří mají rušný harmonogram nebo preferují učení v pohodlí domova.

Skupinová výuka:

Skupinová výuka zase nabízí možnost učení ve skupině s dalšími studenty. Tato forma výuky poskytuje prostředí pro diskuzi, sdílení názorů a vzájemné učení se od ostatních. Skupinová dynamika může být motivující a studenti se mohou inspirovat úspěchy svých spolužáků.

Další výhodou skupinové výuky je nižší cena ve srovnání s individuální výukou. Studenti mohou těžit z výuky za nižší náklady a zároveň se učit od svých vrstevníků.

Hlavní výhody:

 • Sociální interakce: Jedním z největších benefitů skupinové výuky je možnost interakce s ostatními studenty. Diskuse, spolupráce a sdílení zkušeností s ostatními členy skupiny mohou být velmi obohacující.

 • Motivace: Studium v skupině může poskytnout dodatečnou motivaci a povzbuzení. Vytváření cílů a dosahování úspěchů společně s ostatními studenty může být velmi povzbuzující.

 • Nižší náklady: Skupinová výuka obvykle nabízí nižší cenu na jednoho studenta než individuální výuka. To může být atraktivní pro ty, kteří hledají cenově dostupnější možnost výuky.

Online nebo prezenčně?

Někteří studenti preferují online studium, někteří si nemohou vynachválit osobní interakci s lektorem a někomu vyhovuje kombinace online a prezenční výuky. Když přemýšlíte o výběru mezi online a prezenční výukou, měli byste vzít v úvahu několik klíčových faktorů, které ovlivňují vaše rozhodnutí. Zde je přehled hlavních rozdílů mezi těmito dvěma formami výuky:

Online výuka:

 • Flexibilita: Jednou z největších výhod online výuky je flexibilita. Můžete studovat z pohodlí domova nebo odkudkoliv na světě, kde máte přístup k internetu. Tato forma výuky je ideální pro ty s hektickým životním stylem, kteří potřebují flexibilitu ve výběru časů a míst konání výuky.

 • Variabilita materiálů: Online platformy poskytují širokou škálu materiálů, cvičení a interaktivních prvků, které studenti mohou využít ke zlepšení svých jazykových dovedností. Mnoho online kurzů také nabízí možnost přístupu k nahrávkám, videím a dalším multimediálním zdrojům.

 • Individuální tempo: Každý student může pracovat vlastním tempem a zaměřit se na oblasti, které považuje za nejdůležitější. Tato flexibilita umožňuje studentům přizpůsobit si svou výuku svým potřebám a preferencím.

Prezenční výuka:

 • Osobní interakce: Jednou z hlavních výhod prezenční výuky je osobní interakce s lektorem a ostatními studenty. Studium v učebně umožňuje studentům aktivní diskuzi, spolupráci a motivaci, což může vést k lepšímu zapamatování a porozumění učiva.

 • Reálné prostředí: Studium v učebně poskytuje reálné prostředí pro učení jazyka a umožňuje studentům praktikovat komunikaci a konverzaci s rodilými mluvčími. Tato forma výuky může pomoci studentům zlepšit svou výslovnost a porozumění jazyka prostřednictvím osobního kontaktu a interakce.

 • Okamžitá zpětná vazba: Ve prezenční výuce může lektor okamžitě reagovat na otázky a nedostatky studentů a poskytnout jim individuální zpětnou vazbu. Tato okamžitá zpětná vazba může studentům pomoci lépe porozumět učivu a rychleji se zdokonalit v jazyce.

Kombinace online a prezenční výuky:

 • Flexibilita s osobní interakcí: Kombinace online a prezenční výuky nabízí to nejlepší z obou světů. Studenti mohou využít flexibilitu online výuky, která jim umožňuje studovat z pohodlí domova nebo odkudkoliv, a zároveň si udržet osobní interakci a kontakt ve výuce v učebně. Tato kombinace poskytuje optimální flexibilitu a zároveň umožňuje studentům využít výhod osobního setkání s lektorem a ostatními studenty.

 • Variabilita materiálů s reálným prostředím: Studenti využívající kombinovanou formu výuky mají přístup k široké škále materiálů a cvičení dostupných online, což jim umožňuje individuální studium a práci na svých dovednostech v libovolném čase. Současně mají také možnost praktikovat své jazykové dovednosti v reálném prostředí učebny, kde mohou aktivně komunikovat a interagovat s lektorem a ostatními studenty.

Závěrem je důležité poznamenat, že každý má svůj vlastní učební styl a každá forma výuky má své výhody. Pokud si nejste jisti s výběrem kurzu, neváhejte nám napsat a my Vám pomůžeme vybrat to nejlepší řešení pro vaše jazykové cíle. Vaše spokojenost a pokrok ve studiu jsou pro nás prioritou, a proto se snažíme poskytnout vám ty nejlepší možnosti vzdělávání. Buďte součástí naší jazykové komunity a začněte dosahovat svých jazykových cílů s námi.

Naše jazyková škola Sentia se nachází na adrese Růženínská 317/4, Praha 4 – Lhotka (nedaleko Biotop Lhotka). Zde probíhají individuální lekce i skupinové kurzy, angličtina pro děti a další kurzy.