Nabízíme odborné poradenství zdarma

Rádi vám poradíme, jaký druh tlumočení bude pro zamýšlenou akci nejvhodnější a jaké technické vybavení budete potřebovat.

Konsekutivní tlumočení

Tento druh tlumočení se používá obvykle při obchodních jednáních, při návštěvách cizinců ve výrobních provozech, při turistických akcích, na menších přednáškách, na školeních a podobných akcích. Řečník vždy tlumočníkovi ponechává čas na překlad a teprve potom pokračuje ve výkladu. Toto tlumočení je možno provádět jak bez technického vybavení (při dobré slyšitelnosti a malém počtu účastníků), tak se zesilovací technikou a mikrofonem (při horší slyšitelnosti nebo při větším počtu účastníků).

Simultánní tlumočení

Simultánní tlumočení se používá na konferencích, školeních, prezentacích a podobných akcích. Řečník nečeká na překlad tlumočníka/tlumočníků, ale průběžně pokračuje ve výkladu, takže tlumočení probíhá současně s jeho výkladem. Toto tlumočení se provádí obvykle s použitím konferenční (tlumočnické) techniky, zejména kabin pro tlumočníky a sluchátek pro všechny účastníky.

Soudní tlumočení

Pro vybrané jazyky jsme schopni zajistit také tlumočení, které provádějí tlumočníci registrovaní příslušným soudem České republiky. Takové tlumočení se provádí v případě, že se provedené úkony dokladují pro účely příslušného úřadu, např. při soudním jednání, sňatku nebo u notáře.