Jazyková škola Sentia

Jazyková škola Sentia Praha

Překlady

Zaručujeme diskrétnost a zabezpečení dat

Se všemi dokumenty zákazníků je zacházeno jako s přísně důvěrnými. Všichni pracovníci, kteří přicházejí do styku s důvěrnými materiály, mají podepsáno prohlášení o ochraně dat a mlčenlivosti. Všechna data, ať již v elektronické nebo vytištěné podobě, jsou chráněna všemi dostupnými prostředky. Server společnosti je zabezpečen firewallem. Kanceláře společnosti jsou zajištěny elektronickým ochranným systémem.

Máme specialisty na všechny běžné obory

V současné době provádíme nejčastěji překlady z následujících oborů: informační technologie, automobilový průmysl, software, hardware, energetika, marketing, stavebnictví, automatizace, ekonomie, logistika, obchod, programování, reklama, strojírenství, zemědělství, obuvnictví, plastikářský průmysl, textilní průmysl aj. Máme odborníky i na ostatní obory.

Korektury provádíme s účastí rodilých mluvčích

Rodilí mluvčí a odborníci na danou problematiku pro nás provádějí základní, odborné, stylistické nebo předtiskové korektury. Tyto nadstandardní služby výrazným způsobem zvyšují kvalitu překladů.

Pracujeme v souladu s normami

Evropská norma ČSN EN 15038, platná v  České republice od  prosince 2006, slouží pro stanovení a  definování požadavků na  poskytovatele překladatelských služeb. Z  této normy vychází také posouzení shody a  certifikace podle ISO 9001. Tato norma je zaměřena na  efektivnost systému managementu kvality při plnění požadavků zákazníků a  dodržování příslušných předpisů s cílem neustále zlepšovat spokojenost zákazníků.

Neúčtujeme žádné příplatky za odbornost

Všichni naši překladatelé, procházejí náročným výběrovým řízením. Jejich odborné znalosti jsou jedním ze základních kritérií při zjišťování jejich kompetencí, proto nemusíme zvyšovat cenu ani v případě, kdy se jedná o vysoce odborný text. Terminologii kontrolují navíc specialisté z daného oboru.

Zajišťujeme soudní překlady

Překládáme a soudně ověřujeme dokumenty určené pro úřady na celém světě. Překlady provádějí soudní tlumočníci, kteří provedený překlad opatří tlumočnickou doložkou (s tzv. kulatým razítkem).

Dokumenty graficky upravíme dle vašeho přání

Zajišťujeme grafické úpravy ve všech běžných formátech Microsoft, Adobe, Corel a podobně, včetně různých formátů internetových stránek (HTML, XML, PHP, ASP aj.).

Máte otázku? Neváhejte nás kontaktovat

Pokud si nejste jistí s výběrem kurzu, případně máte doplňující otázky, jsme tu pro Vás.

+420 241 711 843

nabídka služeb
test jazykové úrovně zdarma

Zanechte nám zprávu