Jazyková škola Sentia

Jazyková škola Sentia Praha

Soft Skills - Telephoning

Telefonování je jednou z nejdůležitějších jazykových dovedností

Ať už potřebujete zavolat zákazníkovi, kolegovi, partnerovi nebo příteli, musíte být schopni vést plynulý a profesionální rozhovor v cizím jazyce. Na našich kurzech se naučíte, jak zvládnout různé situace, které se mohou při telefonování vyskytnout.

Naše kurzy jsou zaměřeny na praktické cvičení a simulace reálných telefonních hovorů. Budete se učit v malých skupinách pod vedením zkušených lektorů, kteří vám poskytnou individuální zpětnou vazbu a podporu.

Sestavte si svůj vlastní kurz

Máte zájem o konkrétní téma nebo oblast? Sestavte si svůj vlastní kurz podle vašich potřeb a zájmů. Vyberte si jedno hlavní téma a až pět okruhů, které chcete prohloubit. My vám připravíme kurz na míru, který vám pomůže zlepšit vaše telefonní dovednosti.

Nabízíme vám tyto hlavní okruhy:

Zahájení hovoru: pozdrav a představení, jasné sdělení účelu.

Přijetí či zanechání zprávy: sdělení důležitých informací, potvrzení zprávy.

Žádost o pomoc: jasný popis problému, vděčnost.

Dotazování se: vhodné otázky, požadavek na doplňující informace.

Žádost o akci: vysvětlení žádosti, dohoda na akci.

Domluva plánů: dohoda na detailech, potvrzení nebo změna plánu.

Konferenční hovor: dodržování pravidel, moderace diskuse.

Zvládání prodejních hovorů: prezentace produktu, odpověď na otázky, uzavření obchodu.

Řešení stížností: naslouchání, omluva, řešení problému.

Stěžování si: popis problému, vyjádření nespokojenosti.

Zvládání obtížného zákazníka: udržení klidu, profesionální přístup.

Vypořádání se s námitkami a ukončení hovoru: respekt k námitkám, vysvětlení situace, ukončení hovoru.

Hlasová zpráva: jasná sdělení, potvrzení zprávy.

Technická podpora: identifikace problému, poskytnutí řešení.

Příklad sestavení kurzu

Pokud chcete zlepšit své dovednosti v oblasti prodeje a reklamace, můžete si vybrat hlavní téma Telephoning a okruhy Handling Sales Calls, Handling Complaints, Complaining, Dealing with Objections and Closing the Call a Telephone Tips. Váš kurz bude zaměřen na to, jak efektivně nabízet a prodávat produkty nebo služby, jak řešit stížnosti a nespokojenost zákazníků, jak si stěžovat na problémy, jak překonat námitky a uzavřít hovor a jak dodržovat etiketu a pravidla telefonování.