Jazyková škola Sentia

Jazyková škola Sentia Praha

Soft Skills - Presentations

Prezentace jsou důležitou součástí profesního života.

Ať už prezentujete svůj projekt, nápad, výzkum nebo produkt, musíte být schopni komunikovat v cizím jazyce. Na našich kurzech se naučíte, jak připravit a provést účinnou a přesvědčivou prezentaci. Semináře jsou zaměřeny na praktické cvičení a interaktivní metody výuky. Budete se učit v malých skupinách pod vedením zkušených lektorů, kteří vám poskytnou individuální zpětnou vazbu a podporu.

Sestavte si svůj vlastní kurz

Máte zájem o konkrétní téma nebo oblast prezentací? Sestavte si svůj vlastní kurz podle vašich potřeb a zájmů. Vyberte si jedno hlavní téma a až pět okruhů, které chcete prohloubit. My vám připravíme kurz na míru, který vám pomůže zlepšit vaše dovednosti.

Nabízíme vám tyto hlavní okruhy:

Zahájení prezentace s důrazem na oslovení a stanovení cíle.

Zapojení posluchačů a udržení jejich pozornosti.

Ukončení prezentace se shrnutím a poděkováním.

Strukturovaná prezentace s podrobným popisem.

Řešení otázek s jasnými a přesvědčivými odpověďmi.

Efektivní využití vizuálních pomůcek.

Vytváření silného dojmu na publikum.

Prezentace nápadu s cílem získat podporu.

Popis a analýza dat s jasným vysvětlením.

Prezentace produktu se zaměřením na jeho vlastnosti.

Propojení myšlenek pro logický tok prezentace.

Příklad sestavení kurzu

Pokud chcete zlepšit své dovednosti v oblasti analýzy a popisu trendů a čísel, můžete si vybrat okruhy Analyzing and Describing Trends and Figures, Bringing Visuals to Life, Making an Impact, Linking Ideas a Wrapping Up. Váš kurz bude zaměřen na to, jak popisovat a vysvětlovat data, čísla, grafy, tabulky nebo diagramy, které se týkají vaší prezentace, jak používat vizuální pomůcky pro podporu a ilustraci vaší prezentace, jak používat efektivní jazykové a neverbální prostředky pro vytvoření silného dojmu na publikum, jak používat spojovací slova a fráze pro propojení a organizaci myšlenek v prezentaci a jak ukončit prezentaci s někým, koho znáte nebo neznáte.