Jazyková škola Sentia

Jazyková škola Sentia Praha

Soft Skills - Meetings

Implementace plánu a produktivní diskuze.

Schůzky jsou nezbytnou součástí každého pracovního prostředí. Ať už se účastníte schůzky s kolegy, nadřízenými, klienty nebo partnery, musíte být schopni komunikovat v cizím jazyce. Na našich workshopech se naučíte, jak zvládnout různé situace a styly schůzek, které se mohou vyskytnout v profesním životě.
Semináře jsou zaměřeny na praktické cvičení a interaktivní metody výuky. Budete se učit v malých skupinách pod vedením zkušených lektorů, kteří vám poskytnou individuální zpětnou vazbu a podporu.

Sestavte si svůj vlastní kurz.

Máte zájem o konkrétní téma nebo oblast schůzek? Sestavte si svůj vlastní kurz podle vašich potřeb a zájmů. Vyberte si až z pěti okruhů, které chcete prohloubit. My vám připravíme kurz na míru, který vám pomůže zlepšit vaše dovednosti. Nabízíme vám tyto hlavní okruhy:

Neformální konverzace pro uvolnění atmosféry a budování vztahů před nebo po setkání.

Otevřené vyjádření názorů a respektování perspektiv ostatních.

Analýza problémů a hledání řešení prostřednictvím diskuze.

Realizace dohodnutého plánu s definovanými kroky.

Obhajoba nebo kritika stanoviska s relevantními argumenty.

Obhajoba stanoviska s relevantními argumenty.

Sdílení nových nápadů pomocí hromadné diskuze.

Ujišťování se o správném porozumění informací.

Navrhování možných řešení nebo alternativ.

Představení a obhajoba stanoviska s relevantními argumenty.

Vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu s ohledem na ostatní.

Obhajoba vlastních nápadů a návrhů.

Rozlišování a využívání různých typů setkání podle potřeb a cílů.

Příklad sestavení kurzu

Pokud chcete zlepšit své dovednosti v oblasti brainstormingu a tvorbě nápadů, můžete si vybrat okruhy: Brainstorming, Clarifying, Making Suggestions, Arguing a point a Agreeing/Disagreeing. Váš kurz bude zaměřen na to, jak generovat a sdílet kreativní nápady, jak objasňovat a dotazovat se, jak navrhovat a hodnotit řešení, jak argumentovat a obhajovat svůj názor a jak vyjadřovat souhlas a nesouhlas.