Jazyková škola Sentia

Jazyková škola Sentia Praha

Soft Skills - Management

Management je umění vést, organizovat, plánovat a řídit

Ať už jste manažerem, vedoucím, podnikatelem nebo aspirujícím lídrem, musíte být schopni efektivně komunikovat a spolupracovat s ostatními, prezentovat a prosazovat své nápady, řešit problémy a krize, motivovat a rozvíjet svůj tým a dosahovat svých cílů. Na našich kurzech se naučíte, jak zvládnout různé situace a výzvy, které se mohou v oblasti managementu vyskytnout.

Naše kurzy jsou zaměřeny na praktické cvičení a interaktivní metody výuky. Budete se učit v malých skupinách pod vedením zkušených lektorů, kteří vám poskytnou individuální zpětnou vazbu a podporu.

Sestavte si svůj vlastní kurz

Máte zájem o konkrétní téma nebo oblast managementu? Sestavte si svůj vlastní kurz podle vašich potřeb a zájmů. Vyberte si až pět okruhů, které chcete prohloubit. My vám připravíme kurz na míru, který vám pomůže zlepšit vaše dovednosti.

Nabízíme vám tyto hlavní okruhy:

Přesvědčivá prezentace nápadu s cílem získat podporu.

Vytváření silného postavení a vedení v organizaci.

Přebrání kontroly nad projekty a týmy s účinným vedením.

Vytváření a implementace strategií pro dosažení dlouhodobých cílů.

Získávání širšího pohledu pro informovaná rozhodnutí.

Progresivní a efektivní postup vpřed k dosažení cílů.

Efektivní správa a organizace pracovních procesů vzdáleně umístěných týmů.

Strukturování myšlenek pro jasnou a efektivní realizaci projektů.

Dosahování stanovených cílů s efektivním plánováním a akcí.

Motivace týmu k dosažení společných úspěchů a cílů.

Zvládání krizových situací s klidem a strategickým přístupem.

Řízení rizik a minimalizace negativních dopadů na organizaci.

Používání diplomatického a přímočarého jazyka pro efektivní komunikaci.

Řešení konfliktů s důrazem na vyvážený a konstruktivní přístup.

Přizpůsobování se různým manažerským stylům pro optimální výsledky.

Příklad sestavení kurzu

Pokud chcete zlepšit své dovednosti v oblasti řízení projektů, můžete si vybrat okruhy Pitching the Idea, Strategizing, Organizing your Ideas, Achieving your Goals a Risk Management. Váš kurz bude zaměřen na to, jak přesvědčit ostatní o vašem nápadu, jak vytvořit a realizovat strategii, jak organizovat a strukturovat vaše myšlenky, jak měřit a hodnotit vaše výsledky a jak identifikovat a minimalizovat rizika.