Jazyková škola Sentia

Jazyková škola Sentia Praha

Soft Skills - Job interviews

Příprava na pracovní pohovor v cizím jazyce může být náročná a stresující

Pokud chcete zlepšit své dovednosti v oblasti vyjadřování svých slabých a silných stránek, můžete si vybrat okruhy Weaknesses and Strengths, Talking about Experience, Handling Difficult Questions, Salary Negotiation a HR Review. Váš kurz bude zaměřen na to, jak popsat a zdůvodnit své slabé a silné stránky, jak prokázat své zkušenosti a výsledky, jak zvládat obtížné nebo nepříjemné otázky, jak vyjednávat o platu a benefitech a jak získat zpětnou vazbu po pohovoru.

Podání komplexního přehledu profesního vývoje, dosažených dovedností a dlouhodobých cílů s důrazem na kvalifikaci a motivaci.

Detailní popis pracovních zkušeností, projeků a jejich výsledků, zdůraznění použitých dovedností a přínosu pro organizaci.

Vyjádření ambicí a očekávání vůči zamýšlené pracovní pozici s důrazem na osobní rozvoj a přínos pro firmu.

Elegantní zvládání obtížných otázek s klidem a sebejistotou, důraz na autenticitu a konstruktivní reakce.

Oprávnění a zdůvodnění rozhodnutí o změně kariéry, demonstrace přenosných dovedností a ochoty k učení.

Prokázání technických znalostí a dovedností relevantních pro pozici, schopnost řešit praktické úkoly a vysvětlit odborné koncepty.

Příprava na první pracovní pohovor včetně strategií pro zaujetí zaměstnavatele a vyhnutí se chybám.

Komunikace o současném nebo minulém zaměstnání, zdůraznění povinností, úspěchů a oblastí růstu.

Analýza zpětné vazby od personálního oddělení nebo nadřízeného s důrazem na identifikaci silných a slabých stránek.

Navigace skrz různá kola pohovoru s respektem k rozdílným formátům a požadavkům.

Efektivní reakce na stresové otázky s důrazem na zachování klidu a přesné odpovědi.

Vyjednávání o platových podmínkách s uvážením tržní hodnoty a vlastních přínosů.

Otevřená reflexe nad slabými a silnými stránkami s příklady a strategiemi zlepšení.

Příklad sestavení kurzu

Pokud chcete zlepšit své dovednosti v oblasti vyjadřování svých slabých a silných stránek, můžete si vybrat okruhy Weaknesses and Strengths, Talking about Experience, Handling Difficult Questions, Salary Negotiation a HR Review. Váš kurz bude zaměřen na to, jak popsat a zdůvodnit své slabé a silné stránky, jak prokázat své zkušenosti a výsledky, jak zvládat obtížné nebo nepříjemné otázky, jak vyjednávat o platu a benefitech a jak získat zpětnou vazbu po pohovoru.