Jazyková škola Sentia

Jazyková škola Sentia Praha

Jazykové kurzy pro firmy

Jazyková škola Sentia Praha

Hledáte spolehlivého partnera pro firemní jazykové kurzy?

V dnešní době globalizace je schopnost komunikovat v cizím jazyce nezbytná pro úspěch firem. Jazyková škola Sentia poskytuje komplexní kurzy, které pomáhají firmám zlepšit jazykové dovednosti svých zaměstnanců a tím i celkovou konkurenceschopnost. Níže se podíváme na to, jaké metody výuky nabízíme a jaké jsou přínosy kombinace tradiční výuky s moderním e-learningem. Výuku zajišťujeme po celé Praze a větších městech ČR.

QUALITY PROGRAM – klíč k efektivní jazykové výuce

S více než 27 lety zkušeností v oblasti firemního jazykového vzdělávání máme rozsáhlé know-how a spolehlivé metody, které jsou základem našeho QProgramu, který slouží jako snadný nástroj nastavení výuky i v případě změny jazykové školy.

Co Vám v rímci Q Programu nabízíme:

 • Komplexní přípravu: Provádíme důkladný vstupní jazykový audit, na základě kterého sestavujeme individuální rozvrh kurzů. Naše on-line testy měří jazykovou úroveň s přesností na 1%, což umožňuje objektivní hodnocení. Věříme, že správně nastavený rozvrh je klíčem k úspěšnému vzdělávání.

 • Profesionální realizaci: Pro naše klienty zajišťujeme pouze kvalifikované lektory a poskytujeme kompletní přehled o průběhu výuky. Díky osobnímu koordinátorovi je spolupráce s naší školou ještě efektivnější a příjemnější.

 • Efektivní zpětnou vazbu: Máme propracovaný systém testování a hodnocení, který je jednoduchý a osvědčený. Neustále sledujeme pokrok našich studentů a nabízíme jim písemné i ústní hodnocení.

Jazykové vzdělávání pro firmy

Firemní vzdělávání

Nastavení jazykové výuky dle léty prověřeného schéma.

Metody výuky pro firmy:
 • Prezenční výuka: Tradiční prezenční výuka je osvědčenou metodou, která zahrnuje přímý kontakt s lektorem a možnost okamžité zpětné vazby. Tato metoda je ideální pro zaměstnance, kteří preferují osobní interakci a mohou se pravidelně účastnit lekcí.

 • Online výuka: Online výuka nabízí flexibilitu a přístup k lekcím odkudkoli. Je ideální pro zaměstnance s nepravidelným rozvrhem nebo pro ty, kteří pracují na dálku. Díky moderním technologiím je online výuka interaktivní a efektivní.

 • Kombinovaná výuka: Kombinovaná výuka kombinuje výhody prezenční a online výuky. Umožňuje zaměstnancům těžit z osobního kontaktu s lektorem a zároveň využívat flexibilitu online lekcí. Tato metoda poskytuje komplexní přístup k jazykovému vzdělávání.
Způsoby výuky pro firmy:
 • Individuální kurzy: Přizpůsobené potřebám jednotlivých zaměstnanců pro rychlejší a efektivnější pokrok.

 • Skupinové kurzy: Podpora týmové spolupráce a vzájemného učení v interaktivním prostředí.

 • Intenzivní odborné kurzy a workshopy: Specializované kurzy jako Obchod a prodej, Business English nebo Prezentace poskytují hlubší znalosti v klíčových oblastech. Máme připravené promyšlené a efektivní odborné intenzivní kurzy, které posunou i takové studenty, kteří již anglicky umí.
60%
ON-LINE VÝUKA
Aktuální procento způsobu výuky u firemních kurzů
40%
PREZENČNÍ VÝUKA
Aktuální procento způsobu výuky u firemních kurzů
Výhody kombinace klasické výuky s e-learningem:

Mnoho firem již úspěšně integruje e-learning do svého jazykového vzdělávání. Díky tomu dosahují vyšší motivace a lepších výsledků u svých zaměstnanců.

 • Flexibilita a individualizace: Zaměstnanci mohou studovat podle svých preferencí a tempa, což vede k efektivnějšímu učení.

 • Interaktivní prostředí: Moderní e-learningové metody zvyšují zapojení studentů a zábavnost učení.

 • Snadné sledování pokroku: Manažeři mohou jednoduše monitorovat pokrok zaměstnanců a poskytnout jim potřebnou podporu.

 • Efektivní využití času a zdrojů: Intenzivní výukové programy umožňují maximální získání vědomostí za minimální náklady.

Jazykové kurzy pro firmy Praha
Celkové výhody – jazykové kurzy pro firmy jako skvělý benefit
 • Zvýšení konkurenceschopnosti: Dobré jazykové dovednosti zvyšují schopnost firmy komunikovat s mezinárodními partnery a zákazníky.

 • Lepší obchodní vztahy: Kvalitní komunikace v cizím jazyce přispívá ke zlepšení obchodních vztahů a úspěchů firmy.

 • Osobní rozvoj zaměstnanců: Investice do jazykového vzdělávání podporuje osobní rozvoj zaměstnanců a zvyšuje jejich loajalitu a motivaci.

Naši spokojení klienti

Klíčová slova:
jazykové kurzy pro firmy, Praha, online výuka, prezenční výuka, kurzy, firemní školení, individuální vzdělávání, skupinové kurzy, kombinovaná výuka, firemní rozvoj, e-learning, flexibilita, kvalitní výuka, profesionální lektoři, firemní strategie, mezinárodní komunikace, obchodní angličtina, interaktivní vzdělávání, odborné workshopy, konkurenceschopnost, efektivní komunikace, osobní rozvoj, moderní metody výuky.