Naše spolupráce s Jazykovou školou Sentia spo. s r.o. trvá již od roku 2008. Jejich služby využíváme v oblasti jazykého vzdělávání našich zaměstnanců.

Jazyková škola Sentia nám k výuce našich zaměstnanců posktuje lektory jak domácí, tak rodilé mluvčí, což znamená významný posun jazykové úrovně našich zaměstnanců. Spolupráci s lektory Jazykové školy hodnotíme velmi pozivně, výuka probíhá dle stanovených cílů, atmosféra v kurzech je velice přátelská.

Spolupráce s vedením Jazykové školy Sentia funguje velmi dobře, pozitivně hodnotíme jejich schopnost pružně reagovat na jakékoli dotazy, požadavky, změny termínů apod.

Plánujeme pokračovat v naší spolupráci i do budoucna,

S pozdravem
Mgr. Renata Soukupová, MBA
ředitelka lidských zdrojů

 reference Rossmann 2018 (PDF, 292 kB)