Výuka jazyků pro firmy

Více jak 25 let zkušeností s firemním jazykovým vzděláváním a pozitivní zpětná vazba od HR manažerů jsou hlavním základem našeho PROGRAMU QUALITY. Q-Program slouží jako kompletní nástroj na vyhodnocování, organizaci a kvalitu firemní výuky. Stejně tak složí jako snadný nástroj nastavení výuky v případě změny jazykové školy.

Firemní výuku Vám dokážeme zajistit prezenčně i on-line s českými i rodilými lektory nejen v Praze, ale ve všech ostatních regionech či větších městech České republiky.

Co Vám nabízíme v rámci Q-Programu?

Rádi se s Vámi potkáme na osobní nebo on-line schůzce, abychom si mohli stanovit parametry, zaměření a cíle výuky. Předmětem schůzky je přesné zadání tak, abychom dosáhli maximální efektivity.

Firemní vzdělávání Praha

Vstupní jazykový audit, pohovory, rozvrhy

Preparation

Vstupní jazykový audit
on-line testy a vstupní pohovor, jazykovou úroveň měříme s přesností na 1%

Více…
 1. On-line testy pro zjištění jazykové úrovně
  • 20 minutový rozřazovací test + 35 minutový úrovňový test. Přesnost měření vstupní jazykové úrovně a meziročního posunu je 1 %.
 2. Ústní pohovory
  • 5-10 minutový pohovor probíhá osobně či telefonicky s metodikem jazykové školy. Smyslem pohovoru je ověření komunikačních schopností daného studenta.

Sestavení funkčního rozvrhu
dle jazykové úrovně, časových možností, zaměření, cílů a charakteru společnosti

Lektorské pokrytí, metodika, koordinátor, reporty

Implementation

 • Lektorské pokrytí kurzů
  tým kvalifikovaných lektorů po celé ČR
 • Metodické vedení
  garance pokrytí a odborného řízení lektorů a výuky
 • Vás osobní koordinátor
  veškerý přehled o kurzech, studentech i výdajích
 • Informační systém Schoolpartner
  kompletní informace o výuce kdykoli on-line
Zpětná vazba, testování, hodnocení

Feedback

 • Systém testování a hodnocení
  jednoduchý, promyšlený a léty prověřený
Více…
 1. Testy z probrané látky
  • 45 minutový test zadává lektor 2× ročně v rámci pravidelné lekce. Cílem je ověření znalostí probrané látky za uplynulé období.
 2. Dotazník spokojenosti s lektorem
  • Zpětná vazba od studentů je zjišťována za pomoci elektronických dotazníků.
 3. Písemné hodnocení studentů lektorem
  • Zhodnocení silných i slabých stránek studenta s konkrétním doporučením dalšího postupu.
Bonus program

Bonus program

 • Bonus program pro každého
  benefitní program dle počtu hodin