post

NAŠE PRVNÍ SPOLEČNÁ CHARITATIVNÍ AKCE

Pojďme společně vykouzlit úsměvy, ale i přispět ke vzdělání někomu,
kdo nemá takové možnosti, jako my! Pomoc nám můžete s hračkami,
skládačkami, plyšovými zvířátky, počítačovými hrami, filmy pro děti,
výchovně-vzdělávacími pomůckami, knihami atd…

Dary nám můžete odevzdávat na recepci jazykové školy Sentia do 31. 3. 2019,
poté je osobně předáme nadaci Chance4Children.

Každé dítě jednou dospěje a děti z dětských domovů to mají o něco složitější.
Musí opustit místo, kde vyrůstaly, bez ohledu na to, jestli chtějí nebo ne.
Musí se začlenit do společnosti, bez možnosti se vrátit zpět.
Tyto děti nemají na výběr a proto bychom jim společně s Vámi, rodiči, rádi pomohli
a to ve spolupráci s Chance4Children (c4c.cz).

Za celý tým Sentie i Helen Doron English Praha 12 děkujeme za pomoc!